Історія України : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Методичні рекомендації з дисципліни «Історія України» за освітньо-професійною програмою «Політологія» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю 052 «Політологія». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія України», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до заліку. Методичні рекомендації мають допомогти здобувачам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія України».

Бібліографічний опис

Аніщук Н. В. Історія України : метод. реком. для підгот. до практич. занять та самост. роб. здобув. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія / Н. В. Аніщук. — Одеса : Юридична література, 2024. — 32 с.- Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27629

Ключові слова

Київська Русь, Галицько-Волинська держава, Польсько-литовський період, Українські землі у XVIII ст., Прадавня історія

Цитування

Аніщук Н. В. Історія України : метод. реком. для підгот. до практич. занять та самост. роб. здобув. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія. Одеса, 2024. 32 с.-URL : https://hdl.handle.net/11300/27629; DOI: 10.32837/11300.27629