Детерминанты политического процесса

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Абызова, Л. В.
Абизова, Л. В.
Abyzova, L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Абызова Л. В. Детерминанты политического процесса / Л. В. Абызова // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 40-44.

Ключові слова

политический процесс, деятельность политического субъекта, элементы политической доктрины, політичний процес, діяльність політичного суб'єкту, елементи політичної доктрини, political process, activities of a political entity, elements of the political doctrine

Цитування

Абызова Л. В. Детерминанты политического процесса / Л. В. Абызова // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 40-44.