Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Голубєва, Неллі Юріївна
Волкова, Наталія Василівна
Притуляк, Валерій Миколайович
Яніцька, Інна Анатоліївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Навчально- методичний посібник розрахований на студентів і науково- педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання фак-ту цивільної та господар. юстиції Нац. ун-ту «Одеська юрид. академія» [Електронне видання] / Н. Ю. Голубєва, Н. В. Волкова, В. М. Притуляк, Ю. Ю. Цал-Цалко, І. А. Яніцька ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023.– 108 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27116

Ключові слова

реалізація фізичних осіб права на шлюб, спори щодо майнових прав подружжя, батьківство та усиновлення, трудові спори, житлові спори, справи окремого провадження, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання фак-ту цивільної та господар. юстиції Нац. ун-ту «Одеська юрид. академія» [Електронне видання] / Н. Ю. Голубєва, Н. В. Волкова, В. М. Притуляк, Ю. Ю. Цал- Цалко, І. А. Яніцька ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023.– 108 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27116; DOI: https://doi.org/10.32837/11300.27116