Основоположні права людини : сучасні позиції православних церков Росії та України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Рабінович, П.
Rabinovich, P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Рабінович П. Основоположні права людини : сучасні позиції православних церков Росії та України / П. Рабінович // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 92-100.

Ключові слова

основоположні права людини, Російська православна церква, Українська православна церква Московського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату, основоположные права человека, Российская православная церковь, Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата, fundamental human rights, the Russian Orthodox Church, the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate

Цитування

Рабінович П. Основоположні права людини : сучасні позиції православних церков Росії та України / П. Рабінович // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 92-100.