Співвідношення гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Філей, Юрій Володимирович
Филей, Юрий Владимирович
Filei, Yurii

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено співвідношенню гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування. У роботі зазначається, що мета закону не в тому, щоб покарати заради кари, а в тому, щоб за допомогою застосування заходів кримінально-правового реагування припинити злочинну діяльність і запобігти вчиненню нових злочинів. Запобігання злочинам будь-якою ціною не може бути принципом кримінальної політики нашої держави.
Соотношение гуманизма и эффективности мер уголовно-правового реагирования. Статья посвящена соотношению гуманизма и эффективности мер уголовно-правового реагирования. В работе отмечается, что цель закона не в том, чтобы наказать ради наказания, а в том, чтобы с помощью применения мер уголовно-правового реагирования прекратить преступную деятельность и предотвратить совершение новых преступлений. Предотвращение преступлений любой ценой не может быть принципом уголовной политики нашего государства.
Ratio between humanism and efficiency of criminal-legal reaction measures. The article is devoted to the ratio of humanism and the effectiveness of criminal legal responses. The paper notes that the purpose of the law is not to punish for the sake of punishment, but to stop criminal activity through the use of criminal response measures and prevent the commission of new crimes. Preventing crimes at any cost cannot be the principle of the criminal policy of our state.

Бібліографічний опис

Філей Ю. В. Співвідношення гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування / Ю. В. Філей // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 130-135.

Ключові слова

гуманізм, злочин, покарання, позбавлення волі, запобігання, протидія злочинності, гуманизм, преступление, наказание, лишение свободы, предотвращение, противодействие преступности, humanism, crime, punishment, imprisonment, prevention, opposition, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law

Цитування

Філей Ю. В. Співвідношення гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування / Ю. В. Філей // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 130-135.