Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення органами внутрішніх справ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Лошицький, М. В.
Лошицкий, М. В.
Loshitskiy, M. V.
Мінка, Т. П.
Минка, Т. П.
Minka, T. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань процесуальної складової в діяльності органів внутрішніх справ України. Досліджуються недоліки при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, проблеми правильного опису протиправних дій особи. Аналізується правозастосовна судова практика в цій сфері. Запропоновано конкретні шляхи вирішення зазначених проблем.

Бібліографічний опис

Лошицький М. В., Мінка Т. П. Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення органами внутрішніх справ / М. В. Лошицький, Т. П. Мінка // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 27-38.

Ключові слова

реформування Міністерства внутрішніх справ, адміністративні правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення, опис протиправних дій, реформирование Министерства внутренних дел, административные правонарушения, протокол об административном правонарушении, описание противоправных действий, reform of the Interior Ministry, administrative offenses, protocol on administrative offense description unlawful acts

Цитування

Лошицький М. В., Мінка Т. П. Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення органами внутрішніх справ / М. В. Лошицький, Т. П. Мінка // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 27-38.