Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Шишлюк, Вікторія Русланівна
Шишлюк, Виктория Руслановна
Shyshliuk, Victoria R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджено поняття й сутність припинення трудового договору. Визначено особливості та функціональне призначення суміжних понять: розірвання трудового договору, звільнення, вивільнення, анулювання, відсторонення. Досліджено правову природу поняття «анулювання трудового договору» за проектом Трудового кодексу України. Внесено пропозиції щодо врегулювання трудових відносин у проекті Трудового кодексу України.
В статье исследованы понятие и сущность прекращения трудового договора. Определены особенности и функциональное назначение смежных понятий: расторжения трудового договора, увольнения, высвобождения, аннулирования, отстранения. Исследована правовая природа понятия «аннулирование трудового договора» согласно проекту Трудового кодекса Украины. Внесены предложения по урегулированию трудовых отношений в проекте Трудового кодекса Украины.
In the article is devoted to the research of the essence of the concept of “termination of labor agreement”. The features and functionality related concepts such as termination of labor agreement, dismissal, liberation, revocation, suspension are determined. The legal nature of the term “annulment of labor agreement” in the project of Labor Code of Ukraine is analyzed. Proposals for the settlement of labor relations in the project Labor Code of Ukraine are brought in.

Бібліографічний опис

Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять / В. Р. Шишлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 80-84.

Ключові слова

трудові відносини, трудовий договір, припинення трудового договору, розірвання трудового договору, звільнення, вивільнення, анулювання, трудовые отношения, трудовой договор, прекращение трудового договора, расторжение трудового договора, увольнение, высвобождение, аннулирование, labor relations, labor agreement, termination of labor agreement, suspension of labor agreement, dismissal, liberation, annulment

Цитування

Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять / В. Р. Шишлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 80-84.