Особливості розгляду адміністративних справ у касаційній інстанції за законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Бояринцева, М. А.
Бояринцева, М. А.
Boiaryntseva, M. A.
Бояринцева, Марина Анатоліївна
Бояринцева, Марина Анатольевна
Boiaryntseva, Maryna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права міжнародно-правової відповідальності необхідними є не тільки політична воля держав, але й суттєві зусилля представників доктрини міжнародного права. Наукова розробка проблем міжнародно-правової відповідальності має неоціниме практичне і теоретичне значення.
Особенности рассмотрения административных дел в кассационной инстанции по законодательству Украины. - В статье автором характеризуется такая стадия административного судопроизводства, как кассационное рассмотрение административной искового заявления. Внимание автора сосредоточено на характеристике новелл действующего законодательства в сфере административного судопроизводства. Автором определяются особенности функционирования Большой Палатû как составляющей Верховного Суда, характеризуется особенности рассмотрения административных исковых заявлений. Автором отмечается, что предметом кассационного обжалования должны быть признаны сами решения административных судов, а отраженные в них, по мнению заявителя, нарушение норм материального или процессуального права.

Бібліографічний опис

Бояринцева М. А. Особливості розгляду адміністративних справ у касаційній інстанції за законодавством України / М. А. Бояринцева // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 22-28.

Ключові слова

адміністративно-правовий спір, адміністративний позов, інституційність, касаційне оскарження, судовий розгляд, административно-правовой спор, административный иск, институционность, кассационное обжалование, судебное рассмотрение, administrative-legal dispute, administrative lawsuit, institutionality, cassation appeal, judicial review

Цитування

Бояринцева М. А. Особливості розгляду адміністративних справ у касаційній інстанції за законодавством України / М. А. Бояринцева // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 22-28.