Суддівський імунітет - гарантія незалежної діяльності чи безкарності?

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Словська, І. Є.
Словская, И. Е.
Slovska, I. E.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена аналізу суддівського імунітету як гарантії виконання професійних обов'язків. Наголошується, що така преференція фактично перетворилася на запоруку безкарності. Запропоновано зміни до Конституції України щодо скасування недоторканності суддів, схвалене Конституційним Судом України, проте остаточно не підтримане парламентаріями у формі закону.

Бібліографічний опис

Словська І. Є. Суддівський імунітет - гарантія незалежної діяльності чи безкарності? / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 185-192.

Ключові слова

імунітет, народний депутат, кримінальна відповідальність, безвідповідальність, закон, право, права особи, засада судочинства, иммунитет, народный депутат, криминальная ответственность, безответственность, права личности, принцип судопроизводства, immunity, MP, criminal responsibility, irresponsibility, law, rules, individual rights, principles of justice

Цитування

Словська І. Є. Суддівський імунітет - гарантія незалежної діяльності чи безкарності? / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 185-192.