Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у законодавстві країн романо-германської правової сім'ї

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Сотула, Олександр Сергійович
Сотула, Адександр Сергеевич
Sotula, Aleksandr

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Сотула О. С. Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у законодавстві країн романо-германської правової сім'ї / О. С. Сотула // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 213-216.

Ключові слова

умисне вбивство, підвищенний ступінь суспільної небезпеки, романо-германська правова сім'я, кримінальне право, погроза множинності злочинних наслідків, кваліфікація вбивства, заподіяння смерті, позбавлення життя, умышленное убийство, повышенная степень общественной опасности, романо-германская правовая семья, уголовное право, угроза множественности преступных последствий, квалификация убийства, лишение жизни, причинение смерти, willful homicide, a higher degree of public danger, Romano-Germanic legal family, criminal law, the threat of criminal consequences of the multiplicity, qualification murder, deprivation of life, causing death

Цитування

Сотула О. С. Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у законодавстві країн романо-германської правової сім'ї / О. С. Сотула // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 213-216.