New digital rights in the digital era

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Еннан, Руслан Євгенович
Еннан, Р. Є.
Эннан, Руслан Евгеньевич
Ennan, Ruslan Ye.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Ennan R. New digital rights in the digital era / R. Ennan // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 727-731.

Ключові слова

цифрові права, цифрові технології, цифрова ера, право бути в автономному режимі, право на доступ до Інтернету, право не знати, право змінити своє рішення, цінність особистих даних, digital rights, digital technology, digital era, the right to be offline, the right to Internet access, the right not to know, the right to change your mind, value of personal data, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law

Цитування

Ennan R. New digital rights in the digital era / R. Ennan // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 727-731.