Рівність прав батьків при встановленні опіки над малолітніми дітьми після розлучення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Яніцька, Інна Анатоліївна
Яницкая, Инна Анатольевна
Yanitska, Inna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Яніцька І. А. Рівність прав батьків при встановленні опіки над малолітніми дітьми після розлучення / І. А. Яніцька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 602-605.

Ключові слова

рівність прав батьків, Закон України «Про охорону дитинства», презумпція на користь матері, опіка над дітьми, Конвенція про права дитини, судова практика, встановлення опіки над малолітніми дітьми, малолітні діти, равенство прав родителей, Закон Украины «Об охране детства», презумпция в пользу матери, опека над детьми, Конвенция о правах ребенка, судебная практика, установление опеки над малолетними детьми, малолетние дети, equality of parental rights, Law of Ukraine "On the protection of childhood", presumption in favor of the mother, custody of children, Convention on the Rights of the Child, arbitrage practice, custody of small children, young children

Цитування

Яніцька І. А. Рівність прав батьків при встановленні опіки над малолітніми дітьми після розлучення / І. А. Яніцька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 602-605.