Розвиток семантики дієслів sehen та hören у німецькій мові (діахронічне дослідження)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридика

Анотація

Бібліографічний опис

Тупікова Т. В., Козак Т. Б. Розвиток семантики дієслів sehen та hören у німецькій мові (діахронічне дослідження) / Т. В. Тупікова, Т. Б. Козак // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса : Юридика, 2023. – Т. 1. – С. 655-658.

Ключові слова

аудіовізуальні слова «бачити», «чути», давні німецькі тексти, семантичні характеристики, реконструкція праформ, розвиток семантики, синкре- тизм понять «бачити»/»чути», audiovisual words “to see” / “to hear”, Old German texts, semantic characteristics, reconstruction of protoforms, development of semantics, syncretism of the notions “to see” / “to hear”

Цитування

Тупікова Т. В., Козак Т. Б. Розвиток семантики дієслів sehen та hören у німецькій мові (діахронічне дослідження) // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса, 2023. Т. 1. С. 655-658.