Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Хряпченко, В. П.
Hryapchenko, V. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Стаття присвячена генезису поглядів щодо критеріїв поділу системи права на галузі, аналізу сучасних розробок підстав галузеутворення та подальшого зростання кількості галузей в системі українського права з метою формування методологічного інструментарію для дослідження поняття, сутності та ознак комплексних галузей права.

Бібліографічний опис

Хряпченко В. П. Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права / В. П. Хряпченко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 307-317.

Ключові слова

поділ системи права на галузі, галузі в системі українського права, формування методологічного інструментарію для дослідження поняття, сутності та ознак комплексних галузей права, разделение системы права на отрасли, отрасли в системе украинского права, формирование методологического инструментария для исследования понятия, сущности и признаков комплексных отраслей права, the separation of the right to industry, industry in the Ukrainian law, the formation of methodological tools for the study of the concept, the essence and attributes of complex branches of law

Цитування

Хряпченко В. П. Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права / В. П. Хряпченко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 307-317.