Визначення елементів засади диспозитивності у кримінальному провадженні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Волошина, Владлена Костянтинівна
Волошина, В. К.
Волошина, Владлена Константиновна
Voloshyna, Vladlena K.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Волошина В. К. Визначення елементів засади диспозитивності у кримінальному провадженні / В. К. Волошина // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 380-383.

Ключові слова

засада, диспозитивність, кримінальне провадження, медіація, учасники кримінального провадження, principle, dispositiveness, criminal proceedings, mediation, participants in criminal proceedings, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure

Цитування

Волошина В. К. Визначення елементів засади диспозитивності у кримінальному провадженні / В. К. Волошина // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 380-383.