Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Шепітько, М. В.
Шепитько, М. В.
Shepitko, M. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена проблемі правової регламентації лжесвідчення та лжеприсяги в Кримінальному кодексі України і Кримінальному процесуальному кодексі України. Особливу увагу приділено проблемі виявлення неправди в показаннях. Указано на можливий вплив допущення неправди в показаннях для встановлення істини й відновлення справедливості. Проаналізовано наслідки появи в кримінальному процесуальному законодавстві інституту присяги. Наявна спроба співвідношення лжесвідчення та лжеприсяги. Виявлено, що кримі¬нальна відповідальність установлена не тільки за лжесвідчення, а й за лжеприсягу. Надано пропозиції щодо змінення механізмів попередження про кримінальну відповідальність, приведення до присяги, фіксації судового процесу.

Бібліографічний опис

Шепітько М. В. Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях / М. В. Шепітько // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 313-320.

Ключові слова

лжесвідчення, лжеприсяга, фальсифікація, правова регламентація, попередження про кримінальну відповідальність, лжесвидетельство, лжеприсяга, фальсификация, правовая регламентация, предупреждение об уголовной ответственности, perjury, false testimony, false oath, falsification, legal regulation

Цитування

Шепітько М. В. Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях / М. В. Шепітько // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 313-320.