Особенности подготовки молодых спортсменов центра спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Чертов, Иван Иванович
Чертов, Іван Іванович
Chertov, Ivan I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Чертов И. И. Особенности подготовки молодых спортсменов центра спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия» / И. И. Чертов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 761-764.

Ключові слова

Одесская юридическая академия, центр спортивных единоборств, молодые спортсмены, анализ соревнований, учебно-тренировочный процесс, высокие спортивные результаты, Одеська юридична академія, центр спортивних єдиноборств, молоді спортсмени, аналіз змагань, навчально-тренувальний процес, високі спортивні результати, Odessa Academy of Law, martial arts center, young athletes, competition analysis, training process, high sports results

Цитування

Чертов И. И. Особенности подготовки молодых спортсменов центра спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия» / И. И. Чертов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 761-764.