Особливості перекладу емоційно-забарвленої лексики : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти I освітнього ступеня спеціальності 035 "Філологія"

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Козак, Т. Б.
Тупікова, Т. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Олді+

Анотація

Методичні рекомендації призначена для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», а також iнших факультетiв, якi вивчають курс «Теорія та практика перекладу». У даному курсі розглядаються як загальні теоретичні питання сучасного перекладознавства, так і особливості перекладу текстів на германських мовах, способи і прийоми роботи з лексичним матеріалом, що представляє найбільші труднощі для перекладу. Предметом лінгвістичної теорії перекладу є порівняльне вивчення мовних засобів різних мов і їхнього використання в процесі перекладу. Завданням методичних рекомендацій є ознайомлення студентiв зi шляхами та особливостями перкладу емоційної лексики, розвиток практичних умінь студентів розуміти механізми створення мови текстів як цілісної системи, а також навчити їх користуватися цими механізмами як нормами в процесі перекладу. Надані вправи сприяють зосередженню уваги вивченiй темi та є перевiркою засвоєння матеріалу.

Бібліографічний опис

Особливості перекладу емоційно-забарвленої лексики : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти I освітнього ступеня спеціальності 035 "Філологія" / уклад. Т. Б. Козак , Т. В. Тупікова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Олді+, 2023. – 82 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27331

Ключові слова

переклад емоційно-забарвленої лексики, емоційна лексика, особливості перекладу текстів

Цитування

Особливості перекладу емоційно-забарвленої лексики : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти I освітнього ступеня спеціальності 035 "Філологія" / уклад. Т. Б. Козак , Т. В. Тупікова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Олді+, 2023. – 82 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27331; DOI: 10.32837/11300.27331