Часові межі існування правових норм

Завантаження...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Оборотов, Ігор Гариславович
Оборотов, Игорь Гариславович
Oborotov, Igor G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті стверджується, що час існування правової норми не є тотожним часу її життя і охоплює більш тривалий відрізок часу. Аналізується час існування нормативно-правового акта і стверджується, що в ньому слід виділяти кілька етапів, основним з яких є життя нормативно-правового акта.
В статье утверждается, что время существования правовой нормы не тождественно времени ее жизни и охватывает более длительный отрезок времени. Анализируется время существования нормативно-правового акта и утверждается, что в нем следует выделять несколько этапов, основным из которых является жизнь нормативно-правового акта.

Бібліографічний опис

Оборотов І. Г. Часові межі існування правових норм [Електронний ресурс] / І. Г. Оборотов // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 655-659. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11oigipn.pdf.

Ключові слова

правова норма, нормативно-правовий акт, життя нормативно-правового акту, дія нормативно-правового акту, скасування нормативно-правового акту, правовая норма, нормативно-правовой акт, действие нормативно-правового акта, отмена нормативно-правового акта, жизнь нормативно-правового акта, legal norm, legal act, action legal act, life of legal act, abolition of legal act

Цитування

Оборотов І. Г. Часові межі існування правових норм [Електронний ресурс] / І. Г. Оборотов // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 655-659. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11oigipn.pdf.