Bloggers, Copyrights and Some Other Legal Issues

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кирилюк, Алла Володимирівна
Кирилюк, А. В.
Кирилюк, Алла Владимировна
Kyryliuk, Alla V.
Лисенко, Вікторія
Lysenko, Viktoriia
Подолєва, Аліна Ігорівна
Подолєва, А. І.
Подолева, Алина Игоревна
Podolieva, Alina I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Hemisferios University

Анотація

The purpose of the study is to find out the place of the blog in the field of copyright; identification the most pressing problems that may arise as a result of blogging; and finding the most effective approaches and options to solve the above problems. The object of research is the system of national and foreign legislation, legal doctrine, bills in the field of intellectual property, and copyright. Empirical methods such as observation and description and theoretical methods such as analysis, synthesis, generalization, and explanation were used in this work. The work has the following structure: first, it takes care of the differences in understanding of copyright regulation in different legal systems, the world experience in regulating intellectual property, and its history. Then, blog copyrights are analyzed, as well as online copyright infringement, ways to protect content, and some other actual realities. As a result of the study of the intellectual property legislation that governs this subject—in particular, in the field of copyright and related rights—there is a clarification of the notion of “blog” and the regulation that governs blogging in Ukraine is identified. In addition, some practical recommendations were given to bloggers on legal protection of their copyrights.
Мета дослідження – з’ясувати місце блогу у сфері авторського права; визначення найактуальніших проблем, які можуть виникнути в результаті ведення блогу; та пошук найбільш ефективних підходів і варіантів вирішення вищезазначених проблем. Об’єктом дослідження є система національного та зарубіжного законодавства, правова доктрина, законопроекти у сфері інтелектуальної власності, авторського права. У цій роботі були використані емпіричні методи, такі як спостереження та опис, а також теоретичні методи, такі як аналіз, синтез, узагальнення та пояснення. Робота має таку структуру: по-перше, в ній розглядаються відмінності у розумінні регулювання авторського права в різних правових системах, світовий досвід регулювання інтелектуальної власності та її історія. Потім аналізуються авторські права блогу, а також порушення авторських прав в Інтернеті, способи захисту вмісту та деякі інші дійсні реалії. В результаті дослідження законодавства про інтелектуальну власність, яке регулює цю тематику, зокрема, у сфері авторського права та суміжних прав, відбувається уточнення поняття «блог» та визначено нормативно-правовий акт, який регулює ведення блогів в Україні. Крім того, блогерам було надано ряд практичних рекомендацій щодо правового захисту їхніх авторських прав.

Бібліографічний опис

Kyryliuk A. Bloggers, copyrights and some other legal issues / A. Kyryliuk, V. Lysenko, A. Podolieva // Ius Humani. Law Journal. - Vol. 9. - № 2. - Hemisferios University, 2020. - Р. 421-446.

Ключові слова

copyright, intellectual property, personal blog, Internet, social networks, авторське право, інтелектуальна власність, особистий блог, Інтернет, соціальні мережі, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law::Intellectual property law

Цитування

Kyryliuk A. Bloggers, copyrights and some other legal issues / A. Kyryliuk, V. Lysenko, A. Podolieva // Ius Humani. Law Journal. - Vol. 9. - № 2. - Hemisferios University, 2020. - Р. 421-446.