Притоноутримання: проблеми кримінально-правової протидії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Козаченко, Олександр Олександрович
Kozachenko, Oleksandr O.
Козаченко, О. О.
Уманська, Олександра
Umanska, Oleksandra

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

У статті, на підставі визначення етимологічного походження терміна «притон» та тих юридичних ознак, які в нього вкладаються практикою протидії злочинності, зроблено висновок, що під притоном, в кримінально-правовому значенні, слід розуміти обстановку вчинення умисних злочинів протиправного (наркопритон) або аморального (притон розпусти) характеру, що представляє собою певне приміщення, яке систематично (неодноразово) використовується з кримінально протиправною або аморальною метою на засадах конспірації власниками або іншими особами, що користуються ним на законних підставах, в результаті чого здійснюється посягання на громадський порядок, суспільну моральність або здоровʼя населення.
In the article, on the basis of determination of the etymological origin of the term "den" and those legal features which are involved of the crime-fighting practice, it is concluded that den is the situation of commitment a premeditated crime of illegal (drug den) or immoral (a house of prostitution) character, that is a certain room which is systematically (repeatedly) used for criminal or immoral purposes on a conspiracy basis by owners or other people, who use them on legal grounds, resulting in breach of public order, public morality or public health.

Бібліографічний опис

Козаченко О. О. Притоноутримання: проблеми кримінально-правової протидії / О. О. Козаченко, О. Уманська // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 154-159.

Ключові слова

притон, притон розпусти, наркопритон, житло або інше володіння особи, спеціальна конфіскація, den, the house of prostitution, drug den, dwelling or other personʼs possession, special confiscation, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Козаченко О. О. Притоноутримання: проблеми кримінально-правової протидії / О. О. Козаченко, О. Уманська // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 154-159.