Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Король, В. В.
Korol, V. V.
Юрчишин, В. Д.
Yurchyshyn, V. D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті зазначається, що серед учасників кримінального провадження суд посідає виключне становище, оскільки тільки він є єдиним державним органом, що здійснює судову владу у визначених законом процесуальних формах. При цьому вказується, що суд потрібно вважати встановленим законом лише за умови, що він утворений безпосередньо на підставі закону, діє в межах своєї предметної, функціональної й територіальної юрисдикції та в законному складі суду.

Бібліографічний опис

Король В. В. Юрчишин В. Д. Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів / В. В. Король, В. Д. Юрчишин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 211-217.

Ключові слова

суд, склад суду, Європейський суд з прав людини, правосуддя, кримінальне провадження, состав суда, Европейский суд по правам человека, правосудие, уголовное производство, court, composition of court, the European Court of Human Rights, justice, criminal proceedings

Цитування

Король В. В. Юрчишин В. Д. Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів / В. В. Король, В. Д. Юрчишин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 211-217.