Менеджмент юридичної фірми : навч.-метод. посібник

Анотація

Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент юридичної фірми». У ньому представлено завдання, кейси, питання для обговорення, питання для самоперевірки, теми доповідей, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури. Призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських і правової спеціальностей.

Бібліографічний опис

Корнілова О., Кузнецова Л. Менеджмент юридичної фірми : навч.-метод. посібник [Електронне видання] / О. Корнілова, Л. Кузнецова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 54 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27829

Ключові слова

Цитування

Корнілова О., Кузнецова Л. Менеджмент юридичної фірми : навч.-метод. посібник / Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2024. 54 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27829; DOI: 10.32837/11300.27829