Альтернативна енергетика: шляхи законодавчого стимулювання : колективна монографія

Анотація

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення альтернативної енергетики в Україні. Досліджено особливості становлення та розвитку законодавства, виявлено тенденції його подальшої еволюції. Сформульовано науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових засад використання альтернативних джерел енергії. Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями правового регулювання альтернативної енергетики.

Бібліографічний опис

Харитонова Т. Є. Альтернативна енергетика: шляхи законодавчого стимулювання : колективна монографія / Харитонова Т. Є., Григор’єва, Х. А., Платонова Є. О. та ін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 520 с.

Ключові слова

використання альтернативних джерел енергії в Україні, альтернативна енергетика за кордоном, біоенергетика в Україні, правове регулювання гідроенергетики в Україні, законодавче регулювання вітрової енергетики в Україні, Правове забезпечення сонячної енергетики в Україні, законодавче забезпечення геотермальної, водневої, атомної енергетики

Цитування

Харитонова Т. Є., Григор’єва, Х. А., Платонова Є. О. та ін. Альтернативна енергетика: шляхи законодавчого стимулювання : колективна монографія. Луцьк, 2023. 520 с.