Причетність до злочину за законодавством країн прецедентного типу права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна
Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна
Abakina-Pilyavska, Ludmila M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Абакіна-Пілявська Л. М. Причетність до злочину за законодавством країн прецедентного типу права / Л. М. Абакіна-Пілявська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 208-210.

Ключові слова

інститут причетності до злочину, прецедентний тип правової системи, причетність до злочину, співучасники злочину, положення кримінального права Великої Британії, кримінальне законодавство США, институт причастности к преступлению, прецедентный тип правовой системы, причастность к преступлению, соучастники преступления, положения уголовного права Великобритании, уголовное законодательство США, Institute of involvement in the crime, precedential type of legal system, involvement in a crime, joint offenders, provisions in the Criminal rights of Great Britain, penal legislation of the USA

Цитування

Абакіна-Пілявська Л. М. Причетність до злочину за законодавством країн прецедентного типу права / Л. М. Абакіна-Пілявська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 208-210.