Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Лукашкіна, Тетяна Василівна
Лукашкіна, Т. В.
Лукашкина, Татьяна Васильевна
Lukashkina, Tetiana V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Лукашкіна Т. В. Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України / Т. В. Лукашкіна // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 391-395.

Ключові слова

Кримінальний процесуальний кодекс України, форми обвинувачення, окремі проблемні питання, the Criminal Procedure Code of Ukraine, forms of accusation, some problematic issues, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure

Цитування

Лукашкіна Т. В. Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України / Т. В. Лукашкіна // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 391-395.