Судово-психологічна експертиза

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Крюкова, Марина Анатоліївна
Єлховський, І. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник з курсу Судово-психологічної експертизи розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Судово-психологічна експертиза» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».

Бібліографічний опис

Крюкова М.А., Єлховський І.В. Судово-психологічна експертиза (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) / М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2021. – 61 с. doi 10.32837 / 11300.14379

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, особистість, індивідуальні особливості, поведінка, базові категорії психології, психічні процеси, психічні стани, емоційно-вольова сфера., когнітивна, психологічна експертиза, експертний висновок, психологічна характеристика, психодіагностичне обстеження

Цитування

Крюкова М.А., Єлховський І.В. Судово-психологічна експертиза (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) / М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2021. – 61 с.