Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Рядінська, В. О.
Рядинська, В. А.
Riadinska, V. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті, аналізуючи проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)», яким пропонується введення разового декларування фізичними особами коштів і майна, автор доходить висновку про спробу запровадження в Україні амністії капіталів. Розглядається світовий досвід запровадження амністії капіталів, як негативний (в Аргентині, Бельгії, Індії, країнах пострадянського простору), так і позитивний (Італія, Туреччина), визначаються причини й наслідки таких амністій, на підставі чого розробляються пропозиції щодо запровадження амністії капіталів в Україні.

Бібліографічний опис

Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 299-306.

Ключові слова

економічна амністія, амністія капіталів, разова (нульова) декларація, экономическая амнистия, амнистия капиталов, разовая (нулевая) декларация, economic amnesty, amnesty of capital, single (zero) return

Цитування

Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 299-306.