Nature of “discretion” category in private law

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Фасій, Богдан Володимирович
Фасій, Б. В.
Фасий, Богдан Владимирович
Fasii, Bohdan V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Fasii B. Nature of “discretion” category in private law / B. Fasii // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 665-666.

Ключові слова

приватне право, цивільне право, категорія, розсуд, свобода договору, private law, civil law, category, discretion, freedom of contract, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law

Цитування

Fasii B. Nature of “discretion” category in private law / B. Fasii // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 665-666.