Social marketing in public administration of social service institutions

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Буканов, Григорій Миколайович
Буканов, Г. М.
Буканов, Григорий Николаевич
Bukanov, Hryhorii M.
Bukanov, Hryhoriy
Колесник, Алла Валеріївна
Колесник, А. В.
Колесник, Алла Валерьевна
Kolesnyk, Alla V.
Ташкінова, Оксана Анатоліївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Universidade Federal da Paraíba

Анотація

The following conclusions can be drawn from the theoretical analysis and the results of the expert survey. Firstly, it is substantiated that social marketing is an effective mechanism for public administration of social organizations in Ukraine, and that public relations and social advertising are the leading technologies. Secondly, it is determined that the leading task of public relations in public administration is to develop concepts of social advertising and the formation of a positive image of the social service through information and advertising campaign on social services. Thirdly, it has been found that the more effective means of advertising the activities of social organizations are: TV and radio advertising; placement of articles in specialized (local printed) editions; booklets, memos, other handouts, and the main issues that should be covered in social advertising are: addiction, socio-economic problems, medical problems, problems of vulnerable sections of the population.
З теоретичного аналізу та результатів експертного опитування можна зробити наступні висновки. По-перше, обґрунтовано, що соціальний маркетинг є ефективним механізмом державного управління соціальними організаціями в Україні, а провідними технологіями є зв’язки з громадськістю та соціальна реклама. По-друге, визначено, що провідним завданням зв’язків з громадськістю в державному управлінні є розробка концепцій соціальної реклами та формування позитивного іміджу соціальної служби шляхом інформаційно-рекламної кампанії про соціальні послуги. По-третє, встановлено, що ефективнішими засобами реклами діяльності громадських організацій є: теле- та радіореклама; розміщення статей у спеціалізованих (місцевих друкованих) виданнях; буклети, пам'ятки, інші роздаткові матеріали, а основні питання, які мають висвітлюватися в соціальній рекламі: наркоманія, соціально-економічні проблеми, медичні проблеми, проблеми незахищених верств населення.

Бібліографічний опис

Bukanov H. Social marketing in public administration of social service institutions / H. Bukanov, A. Kolesnyk, O. Tashkinova, V. Kotlubai, V. Koval // Revista Gênero & Direito. - Vol. 8. - Issue 6. - Universidade Federal da Paraíba, 2019. – P. 457-468.

Ключові слова

public administration, social marketing, social organizations, advertising, public relations, image, державне управління, соціальний маркетинг, соціальні організації, реклама, зв'язки з громадськістю, імідж, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Public sector research

Цитування

Bukanov H. Social marketing in public administration of social service institutions / H. Bukanov, A. Kolesnyk, O. Tashkinova, V. Kotlubai, V. Koval // Revista Gênero & Direito. - Vol. 8. - Issue 6. - Universidade Federal da Paraíba, 2019. – P. 457-468.