Становлення і еволюція соціальної політики ЄС

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Форманюк, В. В.
Formanyuk, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Європейську інтеграцію називають феноменом політичного розвитку, чинником, що визначає сучасний стан міжнародних відносин. Практика розвитку Європейського союзу (ЄС) переконливо свідчить про те, що процеси міжнародної інтеграції багато в чому визначаються ступенем сумісності соціального простору інтегруються країн. Сьогодні соціальна політика ЄС повинна бути фактором поглиблення інтеграційних процесів, однак залишається відкритим питання про ефективність її реалізації на сучасному етапі інтеграції.

Бібліографічний опис

Форманюк В. В. Становлення і еволюція соціальної політики ЄС / В. В. Форманюк // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 59-70.

Ключові слова

європейська інтеграція, політичний розвиток країн, міжнародні відносини, соціальна політика ЄС, европейскую интеграция, политическое развитие стран, международные отношения, Європейський союз (ЄС), Европейский союз (ЕС), социальная политика ЕС, European integration, political development, international relationships, The European Union (EU), EU social policy

Цитування

Форманюк В. В. Становлення і еволюція соціальної політики ЄС / В. В. Форманюк // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 59-70.