Зміст засади недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Волошина, Владлена Костянтинівна
Волошина, Владлена Константиновна
Voloshyna, Vladlena K.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Волошина В. К. Зміст засади недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні / В. К. Волошина // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 361-363.

Ключові слова

право на недоторканність житла, проникнення до житла, огляд житла, обшук житла, проведення слідчого експерименту, право на неприкосновенность жилища, проникновение в жилище, осмотр жилья, обыск жилья, проведения следственного эксперимента, the right to inviolability of housing, penetration into the home, home inspection, search in housing, conducting an investigative experiment

Цитування

Волошина В. К. Зміст засади недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні / В. К. Волошина // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 361-363.