Парламентський контроль за публічними фінансами: фінансово-правовий аспект

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Лазар, Уляна Олександрівна
Лазар, У. О.
Lazar, Uliana O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Національний університет "Одеська юридична академія"

Анотація

Монографію присвячено дослідженню парламентського контролю за публічними фінансами: фінансово-правовий аспект. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, наукових джерел, узагальнення правозастосовної практики сформульовано авторське визначення поняття «парламентського контролю за публічними фінансами». Проаналізовано стан наукової розробленості питань парламентського контролю за публічними фінансами. Встановлено, що на теперішній час Україна потребує реалізації системного підходу в організації парламентського контролю за публічними фінансами, який буде засновано на єдиних у тому числі і міжнародних принципах. Визначено основні складові Державного бюджету України, розмежовано повноваження парламентського контролю за дотриманням Державного бюджету та поділено їх на дві групи. Монографія призначена для наукових співробітників, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів юридичних вузів, працівників фінансових органів, практикуючих юристів та широкого загалу читачів.

Бібліографічний опис

Лазар У. О. Парламентський контроль за публічними фінансами: фінансово-правовий аспект : монографія. Чернівці, 2023. 175 с.

Ключові слова

публічні фінанси, парламентський контроль, фінансовий контроль, Державний бюджет України, місцевий бюджет, суб'єкти парламентського контролю за публічними фінансами, public finance, parliamentary control, financial control, State budget of Ukraine, local budget, subjects of parliamentary control over public financе, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Public law::Administrative law

Цитування

Парламентський контроль за публічними фінансами: фінансово-правовий аспект : монографія. Чернівці, 2023. 175 с.