Порушення права адвоката бути присутнім під час обшуку: процесуальна природа та шляхи вирішення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Торбас, Олександр Олександрович
Торбас, Александр Александрович
Torbas, Oleksandr O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Торбас О. О. Порушення права адвоката бути присутнім під час обшуку: процесуальна природа та шляхи вирішення / О. О. Торбас // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 304-307.

Ключові слова

порушення права адвоката, проведення обшуку, процесуальний статус, присутність адвоката під час обшуку, Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", нарушение права адвоката, проведение обыска, процессуальный статус, присутствие адвоката при обыске, Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", violation of the right to counsel, conducting a search, the procedural status, presence of a lawyer during the search, The Law of Ukraine "On Advocacy and Legal Practice"

Цитування

Торбас О. О. Порушення права адвоката бути присутнім під час обшуку: процесуальна природа та шляхи вирішення / О. О. Торбас // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 304-307.