Дія адміністративних преюдицій у кримінальному процесі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Шилін, Д. В.
Шилин, Д. В.
Shilin, D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Шилін Д. В. Дія адміністративних преюдицій у кримінальному процесі / Д. В. Шилін // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 474-476.

Ключові слова

кримінально-процесуальне доказування, адміністративні правопорушення, адміністративна преюдиція, кримінальний процес, уголовно-процессуальное доказывание, административные правонарушения, административная преюдиция, уголовный процесс, criminal procedural proof, administrative offenses, administrative prejudice, criminal process

Цитування

Шилін Д. В. Дія адміністративних преюдицій у кримінальному процесі / Д. В. Шилін // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 474-476.