Политические репрессии и политические преступления: историко-правовое эссе

Завантаження...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Зелинская, Наталия Анатольевна
Зелінська, Наталя Анатоліївна
Zelinskaja, Natalija

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

In the article the analysis of u n d e r s t a n d i n g of categories is carried out i n t e r n a t i o n a l crime» and « t e r r o r i s m » t h r o u g h t h e p r i s m of historical d e v e l o p m e n t of i n t e r n a t i o n a l criminality. A conclusion is done, that individual international criminal responsibility is one of facilities which an i n t e r n a t i o n a l law aims to c o u n t e r a c t t h e repressive political mode. International criminal justice can become an i m p o r t a n t link in the international-legal m e c h a n i s m of defence of h u m a n rights.

Бібліографічний опис

Зелинская Н. А. Политические репрессии и политические преступления: историко-правовое эссе / Н. А. Зелинская // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 212-222.

Ключові слова

международное уголовное право, международные преступления, международная уголовная юстиция, міжнародне кримінальне право, міжнародні злочини, міжнародна кримінальна юстиція, international criminal law, international crimes, international criminal justice

Цитування

Зелинская Н. А. Политические репрессии и политические преступления: историко-правовое эссе / Н. А. Зелинская // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 212-222.