Особливості реалізації основних дидактичних принципів в процесі занять з використанням тренажерів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Мороз, І. В.
Мороз, И. В.
Moroz, I. V.
Павлов, Ю. В.
Павлов, Ю. В.
Pavlov, Y. V.
Кучеренко, Г. В.
Кучеренко, Г. В.
Kucherenko, G. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Мороз І. В. Особливості реалізації основних дидактичних принципів в процесі занять з використанням тренажерів / І. В. Мороз, Ю.В. Павлов, Г. В. Кучеренко // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 778-780.

Ключові слова

принцип свідомості і активності, принцип сознательности и активности, principle consciousness and activity, перевірочні випробування, проверочные испытания, validation tests, рівень фізичної підготовки, уровень физической подготовки, level of physical training

Цитування

Мороз І. В. Особливості реалізації основних дидактичних принципів в процесі занять з використанням тренажерів / І. В. Мороз, Ю.В. Павлов, Г. В. Кучеренко // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 778-780.