Права й обов'язки благодійної організації як суб'єкта адміністратив­ них правовідносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сербин, Р. А.
Serbyn, R. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті автором зроблено спробу розкрити природу прав та обов'язків благодійної організації. Для цього, зокрема, визначено зміст правового статусу благодійної організації, досліджено можливість застосування категорії «міра» для визначення терміна «обов'язок», внесено пропозиції щодо розуміння понять «право благодійної організації» й «обов'язок благодійної організації», класифіковано й виокремлено відповідні права й обов'язки цих інституцій.

Бібліографічний опис

Сербин Р. А. Права й обов'язки благодійної організації як суб'єкта адміністратив­ них правовідносин / Р. А. Сербин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 294-300.

Ключові слова

право, обов'язок, відповідальність, міра, правовий статус, благодійна організація, обязанность, ответственность, мера, правовой статус, благотворительная организация, right, duty, responsibility, measure, legal status, charitable organization

Цитування

Сербин Р. А. Права й обов'язки благодійної організації як суб'єкта адміністратив­ них правовідносин / Р. А. Сербин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 294-300.