Екологічне право України : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»

Без Ескізу

Дата

2022

Автори

Гавриш, Наталія Степанівна
Гавриш, Н.С.
Havrysh, Natalia S.
Годованюк, Андрій Йосипович
Годованюк, А. Й.
Hodovaniuk, Andrii Y.
Григор’єва, Христина Антонівна
Григор’єва, Х. А.
Hryhorieva, Khrystyna A.
Заверюха, Марина Михайлівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Екологічне право України : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право» / І. І. Каракаш, Л. А. Канівець, І. Є. Чумаченко та ін. / за ред. Т. Є. Харитонової. – Одеса : Юридична література, 2022. – 89 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права»).

Ключові слова

поняття, предмет, метод, принципи та система екологічного права, історія становлення та розвитку екологічного права і законодавства в Україні, джерела екологічного права та екологічні правовідносини, правове регулювання природокористування як форми охорони природного середовища, законодавчі засади стандартизації та нормування у сфері охорони довкілля, concept, subject, method, principles and system of environmental law, history of formation and development of environmental law and legislation in Ukraine, sources of environmental law and environmental relations, legal regulation of nature management as a form of environmental protection, legislative principles of standardization and regulation in the field of environmental protection, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Екологічне право України : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право» / І. І. Каракаш, Л. А. Канівець, І. Є. Чумаченко та ін. / за ред. Т. Є. Харитонової. – Одеса : Юридична література, 2022. – 89 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права»).