Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов'язаних із суб'єктом владних повноважень

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Михайленко, Д. Г.
Mykhaylenko, D. H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті досліджується генезис об'єктивної сторони незаконного збагачення у формі передачі публічними службовцями майнових активів іншим особам та її інтерпретація в науці. Розкриваються наслідки обмеження законодавцем кола благ, придбання й передача яких утворює склад незаконного збагачення. Проводиться інтерпретація передачі активів іншим особам у складі незаконного збагачення за допомогою положень, отриманих щодо об'єктивної сторони підкупу. Встановлюється зв'язок (функціональна єдність) інституту фінансового контролю та норми про незаконне збагачення. Описуються перспективи вдосконалення складу незаконного збагачення у формі передачі публічним службовцем активів будь-якій іншій особі.

Бібліографічний опис

Михайленко Д. Г. Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов'язаних із суб'єктом владних повноважень / Д. Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 259-277.

Ключові слова

корупція, фінансовий контроль, корупційні злочини, незаконне збага­ чення, особи, пов'язані із суб'єктом владних повноважень, коррупция, финансовый контроль, коррупционные преступления, не­законное обогащение, лица, связанные с субъектом властных полномочий, corruption, financial control, corruption crimes, illicit enrichment, persons con­ nected with the public authorities

Цитування

Михайленко Д. Г. Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов'язаних із суб'єктом владних повноважень / Д. Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 259-277.