Громадянське суспільство та громадський контроль : нотатки до наукової дискусії про взаємообумовленість понять

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Сквірський, Ілля Олегович
Сквирский, Илья Олегович
Skvirskij, Il'ja

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The article is an attempt to correlate the concepts of civil society and social control. To solve this problem, the author analyzes the contents and the main features of these categories, as well as establish their relationship with the term rule of law.

Бібліографічний опис

Сквірський І. О. Громадянське суспільство та громадський контроль : нотатки до наукової дискусії про взаємообумовленість понять / І. О. Сквірський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 297-304.

Ключові слова

громадське суспільство, контроль, громадський контроль, правова держава, гражданское общество, общественный контроль, правовое государство, civil society, control, social control, the rule of law

Цитування

Сквірський І. О. Громадянське суспільство та громадський контроль : нотатки до наукової дискусії про взаємообумовленість понять / І. О. Сквірський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 297-304.