Моделирование несимметричного нагрева анизотропных сред

Завантаження...
Ескіз

Дата

1997

Автори

Трофименко Олена Григорівна
Трофименко Елена Григорьевна
Trofimenko Elena G.
Дубовой, В. В.
Dubovoy, V. V.
Яценко, Т. П.
Yatsenko, T. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблено засіб моделювання теплових потоків несиметричних систем. Досліджено термічні умови, які виникають при односторонньому нагріві плоского об'єкту потоком газів чи плазми, який переміщається уздовж площини, а також принципи побудови моделі і новий спосіб визначення її параметрів.
Разработано средство моделирование тепловых потоков несимметричных систем. Исследованы термические условия, которые возникают при одностороннем нагреве плоского объекта потоком газов или плазмы, который перемещается вдоль плоскости, а также принципы построения модели и новый способ определения ее параметров.
A method is developed for modelling of heat flows of asymmetrical systems. Investigations were carried out into thermal conditions occurred during one- sided heating of a flat object by flow of gases or plasma moving along the plane, as well as principles of model construction and new method for determination of its parameters.

Бібліографічний опис

Дубовой В. В. Моделирование несимметричного нагрева анизотропных сред / В. В. Дубовой, Е. Г. Трофименко, Т. П. Яценко // Труды Одесского политехнического университета. – 1997. – Вып. 1. – С. 274-278.

Ключові слова

нагрів анізотропних середовищ, моделювання, несиметричні системи, термічні умови, односторонній нагрів, нагрев анизотропных сред, моделирование, несимметрические системы, термические условия, односторонний нагрев, heating of the anisotropic media, modelling, asymmetrical systems, thermal conditions, onesided heating

Цитування

Дубовой В. В. Моделирование несимметричного нагрева анизотропных сред / В. В. Дубовой, Е. Г. Трофименко, Т. П. Яценко // Труды Одесского политехнического университета. – 1997. – Вып. 1. – С. 274-278.