Проблемні питання правового регулювання відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Романюк, А. Б.
Romanjuk, А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні / А. Б. Романюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 438-446.

Ключові слова

матеріали кримінального провадження, втрата матеріалів, відновлення втрачених матеріалів, відновлювальне провадження, материалы уголовного производства, утрата материалов, возобновление утраченых материалов, возобновляющее производство, materials of a criminal case, loss of materials, reconstruction of lost materials, reconstructional proceeding

Цитування

Романюк А. Б. Проблемні питання правового регулювання відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні / А. Б. Романюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 438-446.