Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФЦГЮ, ФА, САФ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Скуріхін, С. М.
Скуріхін, Сергій Миколайович
Skurikhin, Serhii M.
Крестовська, Н. М.
Крестовська, Наталя Миколаївна
Krestovska, Natalia M.
Матвєєва, Л. Г.
Матвєєва, Лілія Георгіївна
Matvieieva, Liliia H.
Крижановський, А. Ф.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник містить систематизоване викладення ключових тем навчальної дисципліни «Загальна теорія права та держави». Він призначений для підготовки студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (факультети: ФЦГЮ, ФА, САФ) до семінарських занять, заліків та іспитів. У цілому, зазначений посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
The textbook contains a systematic presentation of key topics of the discipline "General Theory of Law and State". It is designed for training of students of the National University "Odessa Law Academy" (faculties: FCGYU, FA, SAF) to seminars, tests and exams. In general, this manual is intended for students, graduate students and teachers of law universities.

Бібліографічний опис

Крижановський А. Ф. Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФЦГЮ, ФА, САФ [Електронне видання] / А. Ф. Крижановський, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва, С. М. Скуріхін, В. Є. Іванчук. – Одеса : Фенікс, 2022. – 257 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16058

Ключові слова

загальна теорія права та держави, походження права, форми (джерела) права, правові відносини, правоутворення і правотворчість, правосвідомість і правова культура, general theory of law and state, origin of law, forms (sources) of law, legal relations, lawmaking and lawmaking, legal awareness and legal culture, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Крижановський А. Ф. Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФЦГЮ, ФА, САФ [Електронне видання] / А. Ф. Крижановський, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва, С. М. Скуріхін, В. Є. Іванчук. – Одеса : Фенікс, 2022. – 257 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16058