Реалізація європейських стандартів у вдосконаленні спрощених та інших особливих форм і порядків кримінального провадження

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Сачко, О. В.
Сачко, А. В.
Sachko, O. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

У статті аналізуються проблеми забезпечення верховенства та інших європейських стандартів права при застосуванні інституту кримінального провадження на підставі угод, здійсненні спеціального (заочного) досудового розслідування (in absentia), досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції, а також застосуванні інших особливих форм, режимів і порядків кримінальних проваджень.
Реализация европейских стандартов для совершенствования упрощённых и других особых форм та порядков уголовного производства. В статье анализируются проблемыобеспечения верховенства права при использовании института уголовного производства на основании договора о признании вины, осуществлении специального (заочного) досудебного расследования (in absentia), досудебного расследования в районе проведения антитеррористической операции, а также применении иных особых форм, режимов и порядков уголовных производств.
The implementation of European standards to make simplified and other special order forms and modes of criminal proceedings. The article analyses the problem of ensuring the rule of law when using institute criminal proceedings on the basis of the Treaty, implementation of the special (absentee) pre-trial investigation (in absentia), pre-trial investigation in the area of anti-terrorism opp5eracii, as well as the application of other special forms, modes and orders in criminal proceedings.

Бібліографічний опис

Сачко О. В. Реалізація європейських стандартів у вдосконаленні спрощених та інших особливих форм і порядків кримінального провадження / О. В. Сачко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 106-113.

Ключові слова

європейські стандарти, верховенство права, спеціальні форми провадження, спрощене судочинство, европейские стандарты, верховенство права, особые формы уголовного производства, упрощенное производство, European standards, rule of law, special forms of criminal proceedings, simplified production

Цитування

Сачко О. В. Реалізація європейських стандартів у вдосконаленні спрощених та інших особливих форм і порядків кримінального провадження / О. В. Сачко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 106-113.