Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Ващук, О. П.
Vaschuk, O. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено дослідженню складових емоційного стану потерпілого в криміналь­ному провадженні та його своєчасному діагностуванню з метою ефективного розслідування злочину. Проаналізовано окремі думки авторів щодо впливу емоційного стану людини на її поведінку. Визначено тактичні завдання слідчого під час проведення слідчих дій та інших заходів з огляду на емоційний стан потерпілого. Надано пропозиції щодо оптимізації слідчої діяльності в умовах негативних емоційних реакцій потерпілого.

Бібліографічний опис

Ващук О. П. Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання / О. П. Ващук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 335-341.

Ключові слова

емоційний стан, складові емоційного стану, потерпілий, показання, слідчий, розслідування злочинів, эмоциональное состояние, составляющие эмоционального состояния, потерпевший, показания, следователь, расследование преступлений, emotional state, emotional state components, victim, testimony, investigator, investigation of crimes

Цитування

Ващук О. П. Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання / О. П. Ващук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 335-341.