Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Тіщенко, Валерій Володимирович
Тищенко, Валерий Владимирович
Tishchenko, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статі аналізуються сучасні підходи до формування криміналістичних методик розслідування злочинів. Розглядаються спірні питання створення загального методу розслідування й базової криміналістичної методики. Висловлюється думка про можливість і доцільність утворення загальної базової моделі криміналістичної методики на основі запропонованих принципів побудови останньої. Розглянуто деякі дискусійні питання класифікації, умов розробки й функцій криміналістичної методики розслідування.

Бібліографічний опис

Тіщенко В. В. Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів / В. В. Тіщенко // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 90-96.

Ключові слова

методики розслідування злочинів, оптимізація, криміналістична методика, методики расследования преступлений, оптимизация, криминалистическая методика, crime investigation techniques, optimization, forensic technique

Цитування

Тіщенко В. В. Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів / В. В. Тіщенко // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 90-96.