Забезпечення безпеки морегосподарського комплексу України: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник

Анотація

Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».

Бібліографічний опис

Забезпечення безпеки морегосподарського комплексу України: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник / к.ю.н., доц. К. М. Караханян, д.ю.н., проф. Т. Є. Харитонова, д.ю.н., проф. Х. А. Григор’єва та ін. ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 64 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету “Одеська юридична академія”»). Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27399

Ключові слова

види морської діяльності, охорони вод та водних живих ресурсів при здійсненні морегосподарської діяльності, галузь альтернативної енергетики, Міжнародно-правове регулювання морегосподарської діяльності та роль України серед морських держав світу

Цитування

Караханян К. М., Харитонова Т. Є., Григор’єва Х. А. та ін. Забезпечення безпеки морегосподарського комплексу України: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник ; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 64 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27399; DOI: 10.32837/11300.27399