Окремі спірні питання, які виникають з приводу державної реєстрації обтяжень нерухомого майна, а саме іпотечними зобов'язаннями

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Завальнюк, Сергій Володимирович
Завальнюк, Сергей Владимирович
Zavalniuk, Serhii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Завальнюк С. В. Окремі спірні питання, які виникають з приводу державної реєстрації обтяжень нерухомого майна, а саме іпотечними зобов'язаннями / С. В. Завальнюк // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 514-516.

Ключові слова

державна реєстрація обтяжень нерухомого майна, іпотечні зобов'язання, предмет іпотеки, права на нерухоме майно та їх обтяження, государственная регистрация обременений недвижимого имущества, ипотечные обязательства, предмет ипотеки, права на недвижимое имущество и их обременения, state registration of encumbrances of real estate, mortgage obligations, the subject of mortgages, rights to immovable property and their encumbrances

Цитування

Завальнюк С. В. Окремі спірні питання, які виникають з приводу державної реєстрації обтяжень нерухомого майна, а саме іпотечними зобов'язаннями / С. В. Завальнюк // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 514-516.