Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Могілевський, Л. В.
Могилевский, Л. В.
Mohilevskyi, L. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи щодо тлу­мачення поняття «підзаконний нормативно-правовий акт». Наголошено, що важливим складником системи джерел трудового права України виступають підзаконні нормативно-правові акти, які приймаються центральними органами виконавчої влади. Доведено, що, говорячи про підзаконні нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади як про структурні елементи системи джерел трудового права, варто мати на увазі таку їх форму, як наказ.

Бібліографічний опис

Могілевський Л. В. Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру / Л. В. Могілевський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 373-380.

Ключові слова

центральні органи виконавчої влади, наказ, правовий акт, підзаконний нормативно-правовий акт, центральные органы исполнительной власти, приказ, правовой акт, подзаконный нормативно-правовой акт, central bodies of executive power, decree, legal act, subordinate legal act

Цитування

Могілевський Л. В. Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру / Л. В. Могілевський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 373-380.